Kvalitets- Miljöpolicy

 

Det vi producerar och säljer påverkar miljön genom produktion, transporter, emballage och avfall. Vi följer gällande lagstiftning samt övriga myndighetskrav som vår verksamhet berörs av. Vi vill minimera den negativa effekt vår verksamhet kan ha på miljön och därmed bidra till en hållbar utveckling.

 

Detta uppnår vi genom att:

  • Kontinuerligt utbilda vår personal i kvalitets- och miljöfrågor.
  • Köra våra transporter så kort sträcka som möjligt, samt att samarbeta med andra företag för att våra produkter på miljömässigt bästa sätt skall nå våra kunder.
  • Ställa miljökrav på våra leverantörer och samarbetspartners
  • Källsortera vårt avfall

 

Rättviksbagarn är kvalitets certifierat enligt IP Svenskt Sigill.